Obiectivele Departamentul Formare și Mediere Sanitară SASTIPEN

Sastipen a avut un rol important în procesul de implementare a acestui program prin

Monitorizarea procesului de transfer al responsabilitatilor

de la DSP Judetene catre angajatorii locali

Oferirea de asistență tehnică în procesul de gestionare

a programului la nivel local

Realizarea de rapoarte de monitorizare si evaluare

a activitatilor de mediere sanitara

Programul de mediere sanitara este o prioritate permanenta pentru echipa Sastipen. Inca de la infiintare, organizatia Sastipen a avut un rol important în procesul de implementare a acestui program prin monitorizarea procesului de transfer al responsabilitatilor de la DSP Judetene catre angajatorii locali, prin oferirea de asistență tehnică în procesul de gestionare a programului la nivel local, prin realizarea de rapoarte de monitorizare si evaluare a activitatilor de mediere sanitara cat si prin  organizarea de cursuri de formare atât pentru mediatorii sanitari, cât și pentru coordonatorii locali.

În perioada 2008-2022, Sastipen a reușit să implementeze următoarele activități în beneficiul mediatorilor sanitari romi:

 • Imbunatatirea standardului ocupaţional pentru ocupatia mediator sanitar.
 • Îmbunătățirea curriculumului de formare conform nevoilor mediatorilor sanitari.
 • Organizarea de cursuri de calificare pentru 1560 de mediatori sanitari.
 • Organizarea de întâlniri locale și județene cu mediatorii sanitari și coordonatorii acestora pentru monitorizarea activităților mediatorilor sanitari.
 • Realizarea rapoartelor semestriale si anuale aferente activitatilor mediatorilor sanitari.
 • Asigurarea asistentei tehnice pentru mediatorii sanitari si coordonatorii acestora.
 • Dezvoltarea instrumentelor de M&E ale programului de mediatori sanitari
 • Realizarea de ghiduri, manual, instrumente de lucru adresate atat mediatorilor sanitari cat si coordonatorii acestora.
 • Implementarea unui program pilot care sa intareasca colaborarea dintre mediatorii sanitari și asistenții medicali comunitari activi in beneficiul populației defavorizate, inclusiv a populației de etnie romă.
 • Implementarea de actiuni de sustinere a activitatii de mediere sanitara si participarea la intalniri de lucru in vederea îmbunătățirii normelor metodologice de aplicare a legislatiei in domeniul asistentei medicale comunitare.
 • Semnarea de parteneriate si implicarea expertilor Sastipen in diferite grupuri de lucru responsabile de imbunatatirea activitatii mediatoarelor sanitare si protejarea drepturilor acestora in calitate de angajati ai administratiei publice locale.

Prin implementarea acestor activități, pana in prezent, Sastipen a reușit să consolideze rețeaua de mediatori sanitari si sa contribuie la procesul de îmbunătățire a cadrului legal de funcționare a programului, finanțat de Ministerul Sănătății și administrat prin administrația locală.

Datorita experientei in domeniul medierii sanitare, incepand cu luna martie 2022 asociatia Sastipen este membra in Grupul Tehnic de Lucru privind dezvoltarea activitatii de asistenta medicala comunitara si a centrelor comunitare integrate, grup de lucru infiintat prin Ordinul nr. 824/2022 emis de Ministrul Sanatatii.

In prezent, asociatia Sastipen este acreditata ca furnitor de formare profesionala in meseria de mediator sanitar, cod COR 532901, curs calificare 720 ore conform autorizatie Serie B nr. 0012701 si numar in R.N.F.P.A. 40/5486/10.12.2020 si in acest sens expertii Sastipen livreaza toate serviciile necesare pentru finalizarea in bune conditii a stagiilor de formare profesionala.  

Programul de mediere sanitara este considerat de multi specialisti ca fiind unul dintre programele de succes derulate de Guvernul Romaniei in beneficiul membrilor comunitatilor cu romi. Imbunatatirea accesului romilor la serviciile de sanatate si cresterea nivelulului de instruire in domeniul prevenirii imbolnavirilor este dezideratul tuturor documentelor de politica publica care vizeaza incluziunea populatiei de etnie roma. Prin activitatile specifice derulate la nivel comunitar mediatoarele sanitare contribuie la atingerea acestui deziderat si demonstreaza ca incluziunea sociala este un concept care necesita implicare activa la firul ierbii. Constienti de acesta realitate, Sastipen si-a propus sa vegheze permanent ca acest program sa nu se denatureze si sa produca in continuare efecte pozitive atat in randul membrilor comunitatilor cu romi cat si in randul prestatorilor de servicii medico-sociale.