Anunturi

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Descriere contract:

Obiectul este achiziția de „Servicii de CAZARE”, in vederea identificarii si recrutarii grupului tinta – persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening).  Primul pas consta  in identificarea localitatilor unde se va realiza interventia, urmand a se contracta un expert in domeniul cercetarii si experti colectare date care vor realiza o cercetare la nivelul regiunii Sud Muntenia, conform caietului de sarcini atașat.

In cadrul proiectului se urmareste „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening) diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 50% apartin grupurilor vulnerabile”.

             Informatii suplimentare

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Locul de depunere a ofertelor: Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN

Data deschiderii ofertelor: 07.03.2021, ora 12:00

Data raspuns ofertanti: 08.03.2021

Procedura de atribuire: Procedură proprie achizitie directa anexa 2